loading

Persondatapolitik – Hjemmeside

Hos danfloor a/s (”danfloor,” eller ”vi”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende persondatapolitik fastlægger klare retningslinjer for danfloors måde at behandle dine personoplysninger på. I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside, samt når du anvender de forskellige tjenester på vores hjemmeside.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Denne hjemmeside er drevet og ejet af:

Danfloor a/s
Østerbro 9, 6933 Kibæk
CVR: 44831317
Tlf.: 9699 1900
e-mail: danfloor@danfloor.com

2. Indsamling af personoplysninger

Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger om dig. De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger, samt oplysninger om din navigation på hjemmesiden.

Det vil altid fremgå i forbindelse med afgivelsen af oplysninger, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling.

Indsamling af dine personoplysninger sker:

  • Når du skriver til danfloor via firmaet hjemmeside (Dine oplysninger bliver kun registreret ét sted og kun for at kunne behandle din henvendelse og give dig et svarer).
  • Når du besøger hjemmesiden indsamles der oplysninger til statistik (Læs nærmere under punkt 7).

3. Anvendelse af personoplysninger

Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

  • Besvarelse af henvendelser fra hjemmesiden
  • Lokalisering af land
  • Statistik

Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig eller din virksomhed uden, at du afgiver dit samtykke først.

Danfloor fører statistik over, hvilke områder af websitet vores brugere besøger samt hvilke produkter, der er brugernes foretrukne m.m. Disse data indeholder blandt andet brugerens IP-adresse. Vi anvender IP-adressen til at lokalisere i hvilket land brugeren sidder på besøgstidspunktet. Det har indflydelse på dele af vores hjemmeside. Via IP-adressen kan vi ikke identificere brugeren, det kan offentlige myndigheder (se yderligere i punkt 4 og 5 vedr. udlevering).

Ved hjælp af de indsamlede data opnå vi et kendskab til brugernes anvendelse af websitet. Denne information bruges til at forbedre hjemmesiden. Vi bruger data om alle brugeres navigation for at forstå, hvordan vores brugere, som en samlet gruppe anvender danfloors hjemmeside, og forsøger på denne baggrund at gøre websiden bedre. Derudover indsamler vi information om, hvilke produkter vores brugere, som en samlet gruppe, fortrækker. Denne information bruges også til at forbedre websitet. Vi sælger ikke eller på anden måde videregiver information om vores brugers brug og navigation på vores webside.

4. Videregivelse til andre dataansvarlige

Dine personoplysninger videregives ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet.

5. Overladelse til databehandlere

Dine personoplysninger overlades ikke til andre virksomheder.

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

6. Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af pkt. 4.

7. Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her

8. Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

9. Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

10. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på danfloor@danfloor.com eller telefon 9699 1900.

11. Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

12. Ændringer af oplysninger mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på danfloor@danfloor.com eller 9699 1900. Du kan også skrive til os på følgende adresse:

danfloor a/s, Østerbro 9, 6933 Kibæk

13. Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet i pkt. 12 ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.